Najava 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule će se održati 18. srpnja u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 18. srpnja (utorak) 2017. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

 

Predlažem sljedeći  D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća
  2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2016. godinu
  3. Prijedlog za dodjelu godišnje kolektivne nagrade Grada Korčule Ekološkom ronilačkom klubu „Korčula“ 
  4. Prijedlog za dodjelu nagrade Grada Korčule za životno djelo časnoj sestri Martini Negovec
  5. Imenovanje članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
  6. Prijedlog zaključka o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. u turističkoj sezoni 2017. godini.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

                                                                                                                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.