Najava svečane sjednice Gradskog vijeća

Svečana sjednica Gradskog vijeća, povodom obilježavanja Dana Grada Korčule i blagdana sv. Todora održat će se 29.07.2013. godine s početkom u 11:00 sati u Domu kulture Liburna.


REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/13-02/07

URBROJ: 2138/01-01-13-1

Korčula, 19. srpnja  2012.

VIJEĆNICIMA

GRADSKOG VIJEĆA


Pozivam Vas na 4.  svečanu sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule, povodom obilježavanja DANA GRADA KORČULE – blagdan sv. Todora, 29. srpnja, koja će se održati

dana 29. srpnja (ponedjeljak) 2013. godine

s početkom u 11.00 sati

u Domu kulture Liburna

u Korčuli


D n e v n i   r e d:

1. Dodjela javnih priznanja Grada Korčule u 2013. godini

2. Proglašenje športaša Grada Korčule za 2012. godinu


S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Ivona Kapor, v.r.

Napomena: Nakon svečane sjednice održat će se prigodni domjenak u hotelu Korčula.


Tekst poziva možete preuzeti ovdje