Natječaj za dodjelu jednokratnih novčanih nagrada izvrsnim studentima za 2012. godinu

I ove godine Grad Korčula nagradit će sa po 1.000,00 kn deset sudenata s područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja. Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 15. prosinca 2012. godine

GRAD KORČULA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

N A T J EČ A J
za dodjelu novčane nagrade studentima sa područja Grada Korčule
za izvrsnost tijekom studiranja 2012. godine

Raspisuje se Natječaj za dodjelu novčanih nagrada redovnim studentima sa prebivalištem na području Grada Korčule, državljanima Republike Hrvatske, za izvrsnost tijekom studiranja.

Za 2012. godinu dodjeljuje se 10 novčanih nagrada u iznosu od po 1.000,00 kn.

Nagrade studentima isplaćuje Upravni odjel za društvene djelatnosti, jednokratno, po konačnosti Odluke o dodjeli novčanih nagrada, u roku od tri mjeseca od dana konačnosti spomenute Odluke.

I. Na Natječaj se mogu prijaviti studenti:

  • koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Korčule, pet godina prije objave ovog Natječaja u dnevnom tisku,
  • koji su upisani na drugu i višu godinu studija učilišta u RH, a koji imaju ostvareni prosjek ocjena od najmanje 4,000 tijekom prethodne akademske godine,
  • hrvatski državljani

Studenti prve godine studija nemaju mogućnost sudjelovanja na ovom Natječaju.

II. Uz svoju prijavu i dostavu podataka o OIB-u, studenti su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajuću akademsku godinu studija, u izvorniku
  • potvrdu o prosjeku ocjena na tri decimale prethodno završene akademske godine studija, u izvorniku
  • potvrdu o prebivalištu na području Grada Korčule, pet godina računajući prema danu objave Natječaja u dnevnom tisku, u presliku
  • dokaz o državljanstvu (domovnica, važeća osobna iskaznica ili putovnica), u presliku

III. Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu:

GRAD KORČULA, Trg A. i S. Radića 1, 20 260 KORČULA, sa naznakom:
„Prijava za nagradu za izvrsnost tijekom studiranja“

Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 15. prosinca 2012. godine.

IV. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V. O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Klasa: 604-01/12-01/01
Urbroj: 2138/01-07/2-12-2