Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu “Ruralni razvoj”

Dubrovačko-neretvanska županija dodjeljuje poduzetničke kredite obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, fizičkim osobama te malim i srednjim trgovačkim društvima

Temeljem Programa poticanja razvoja malog poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu, Klasa: 311-01/15-01/03; URBROJ: 2117/1-04-15-03 od 12. ožujka 2015. godine, Dubrovačko-neretvanska županija raspisala je:

N A T J E Č A J

za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu “Ruralni razvoj”


1. Korisnici kredita mogu biti:

-fizičke osobe upisane u obrtni registar-obrti

-mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu

-obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)

Korisnici kredita mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici, koji imaju planove i programe razvoja i zadovoljavaju uvjete iz ovog Ugovora. Pravo na korištenje kredita ima poduzetnik koji namjerava ulagati na području Županije bez obzira na sjedište odnosno prebivalište.

Zakonsko pravo na kredit ne postoji.

2. Namjena kredita:

–        kupnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata

–        kupnja zemljišta za izgradnju gospodarskih objekata

–        informatizacija i modernizacija poslovanja

–        nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme

–        nabava prijevoznih sredstava

–        uređenje poslovne infrastrukture

–        uređenje ili adaptacija zavičajnih kuća, starih zapuštenih objekata i muzeja

–        za proizvodnju autohtonih suvenira i tradicijskih proizvoda (za poslovne subjekte koji proizvode s oznakom kvalitete Rural Q)

–        obrtna sredstva u funkciji investicija ili za unapređenje poslovanja (do 30%)

Krediti se ne odobravaju za slijedeće namjene:

–        kupovina udjela u trgovačkim društvima

–        ulaganje u kockarnice, igračnice, točionice pića i caffe barove

–        ulaganje u ribarstvu, poljoprivrednoj djelatnosti, trgovini

–        maloprodaji i marikulturi

–        ulaganje u vrijednosnice

–        kupovina zemljišta, sadnica, stada, jata i trajnih nasada

–        financiranje ekološki neprihvatljivih programa

3. Traženi iznos kredita može biti:

  • najniži iznos: 50.000,00 kuna
  • najviši iznos: 250.000,00 kuna

4. Rok otplate.

do 10 godina, uz poček od 1 godine koji je uključenu u otplatu (u razdoblju počeka plaća se kamata)

5. Rok iskorištenja:

do 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora o kreditu

Detaljnije o ovom Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.