Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Dubrovačko-neretvanska županija objavljuje Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

.

Temeljem članka 9. stavak 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja («Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije» broj 12/09, 11/10 i 12/13), Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

za 2015./2016. školsku/akademsku godinu

OPĆI PODACI

Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2015./2016. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u «Dubrovačkom vjesniku» te na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije: http://www.dubrovnik-neretva.hr/ .

Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će:

 1. učenike koji su upisani u srednje škole s Liste deficitarnih zanimanja
 2. studente koji su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na visokom učilištu s Liste deficitarnih zanimanja:
 • konobar
 • slastičar
 • doktor medicine
 • magistar medicinske biokemije
 • magistar matematike, nastavnički smjer
 • magistar fizike, nastavnički smjer.

Prijavu na natječaj studenti podnose osobno, a za učenike prijavu podnose roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje.

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju za deficitarno zanimanje mogu ostvariti učenici srednje škole i studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju status redovitog učenika srednje škole ili studenta preddiplomskog i diplomskog studija,
 • koji imaju prebivalište na području Županije,
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom.

KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendija jesu:

 • Opći uspjeh učenika i studenata iz svih predmeta u posljednje dvije godine obrazovanja,
 • Socijalni status učenika i studenta.

Cijeli tekst natječaja te potrebnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.