Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske Knjižnice „Ivan Vidali“ u Korčuli

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave u „Slobodnoj Dalmaciji“ .

.

.

.

.

Grad Korčula, Povjerenstvo za raspisivanje i provedbu javnog natječaja raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske Knjižnice „Ivan Vidali“ u Korčuli

Tekst natječaja možete vidjeti OVDJE.