Natječaj za predlaganje projekata udruga u RH u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2011

Natječaj je objavljen u Vjesniku dana 15.02.2011. godine, a rok za podnošenje prijedloga projekata na propisanim obrascima je 30 dana od dana objave.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

na temelju Zakona o udrugama («Narodne novine», broj 88/1 i 11/2–ispr.) i odredaba «Programa suradnje Vlade RH i nevladinoga neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj» raspisuje

NATJEČAJ
za predlaganje projekata udruga u Republici Hrvatskoj u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2011
.

Uz original potrebno je priložiti i pet kopija (ukupno šest) tražene natječajne dokumentacije, s kompletnim prilozima, isključivo poštom, uz napomenu ‘Za natječaj projekata udruga’ i poslati na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb.

Odluka o odobravanju financijske potpore projektima udruga u Republici Hrvatskoj iz proračuna Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijet će se, najkasnije, 60 dana od dana zaključenja ovog natječaja i biti će objavljena na web-stranici Ministarstva, a svaka udruga koja je prijavila projekt dobit će pisani odgovor s informacijom o odluci Stručne radne skupine.