Novčane nagrade izvrsnim studentima za 2013/2014 godinu

Objavljen je natječaj za dodjelu novčanih nagrada studentima s područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja u akademskoj 2013/2014 godini. ROk za prijavu je 20. ožujka 2015. godine.

Raspisuje se Natječaj za dodjelu novčanih nagrada redovnim studentima sa prebivalištem na području Grada Korčule, državljanima Republike Hrvatske, za izvrsnost tijekom studiranja.

Nagrade studentima isplaćuje Grad Korčula, jednokratno, po konačnosti Zaključka o dodjeli novčanih nagrada izvrsnim studentima.

I . Na Natječaj se mogu prijaviti studenti:

– koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Korčule, pet godina prije objave ovog Natječaja u dnevnom tisku,

– koji su su upisani na drugu i višu godinu studija učilišta u RH, a koji imaju ostvareni prosjek ocjena od najmanje 4,000 tijekom prethodne akademske godine.

– hrvatski državljani

Studenti prve godine studija nemaju mogućnost sudjelovanja na ovom Natječaju.

II. Uz svoje prijave i dostavu podataka o OIB-u, studenti su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajuću akademsku godinu studija, u izvorniku

– potvrdu o prosjeku ocjena na tri decimale prethodno završene akademske godine studija,  u izvorniku

– potvrdu o prebivalištu na području Grada Korčule, pet godina računajući prema danu objave Natječaja u dnevnom tisku, u presliku

– dokaz o državljanstvu (domovnica, važeća osobna iskaznica ili putovnica), u presliku

III.      Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu:

GRAD KORČULA, Trg A. i S. Radića 1, 20 260 KORČULA, sa naznakom:

„prijava za nagradu za izvrsnost tijekom studiranja“

Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 20. ožujka 2015. godine

IV. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V. O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Klasa: 604-02/15-01/01

Urbroj: 2138/01-07/2-15-2

Korčula, 17. veljače 2015.