Obavijest centra 112

U uzorcima vodovodne vode iz izvorišta Prud vrijednosti mutnoće su iznad zadanih vrijednosti te kao takvi ne udovoljavaju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Pojačana mutnoća prisutna je u vodovodnim mrežama koja se opskrbljuju tom vodom (Prud, Vid, dio općine Kula Norinska, grad Opuzen, i općina Slivno).

Prema današnjima rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije (Služba za zdravstvenu ekologiju Odjel za vode) u uzorcima vodovodne vode iz izvorišta Prud vrijednosti mutnoće su iznad zadanih vrijednosti te kao takvi ne udovoljavaju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 125/13). Pojačana mutnoća  prisutna je u vodovodnim mrežama koja se opskrbljuju tom vodom  (mjesta : Prud, Vid,  dio općine Kula Norinska, grad Opuzen, i općina Slivno).

Pojava zamućivanja vode ovog izvorišta posljedica je izrazito obilnih kiša proteklih dana.

Isporučena voda iz ovog izvorišta redovito se klorira i za sada je mikrobiološki ispravna. Iako ovakva voda nije štetna za zdravlje, ipak preporučamo da se voda za piće prije upotrebe pusti da se istaloži te da se nakon toga samo bistri dio prokuha. Voda se može koristiti za kuhanje, kao i za tuširanje, pranje zubi, te ostale sanitarne potrebe.

U uzorcima vode iz izvorišta Doljani (uzorci uzeti iz vodovodnih mreža u Metkoviću) nisu nađene povećane vrijednosti mutnoće kao ni klorida, te voda udovoljava Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i može se koristiti za piće bez prokuhavanja.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije pojačano  će pratiti kretanje mutnoće , slobodnog rezidualnog klora te ostale fizikalno-kemijske i mikrobiološke pokazatelje zdravstvene ispravnosti vode za piće iz spomenutih vodovoda i o tome na vrijeme obavještavati javnost.

S poštovanjem,

Voditelj Službe za epidemiologiju

Miljenko Ljubić, dr.med