Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja “GZ Lokva”

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge za izradu Plana u roku od 15 kalendarskih dana od dana objave ove obavijesti u dnevnom tisku. Prijedlozi se podnose na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula.

Na temelju članka 14. stavak (1) i članka 88. stavak (1) Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“ („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/17), Grad Korčula – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet objavljuje

O B A V I J E S T
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GZ LOKVA“

 

I.

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“ (Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/17) započinje izrada Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“.

II.

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge za izradu Plana u roku od 15 kalendarskih dana od dana objave ove obavijesti u dnevnom tisku. Prijedlozi se mogu odnositi isključivo na obuhvat Plana. Prijedlozi se podnose na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula. Podnositeljima prijedloga u ovoj fazi neće se dostavljati pismeni odgovori.

III.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, svakim radnim danom od 8,00 do 11,00 sati ili na telefon 020/711-184.

 

 

   v.d. PROČELNIK
Ivan Blitvić, ing. građ

 

Tekst obavijesti pročitajte na linku.