Obavijest Javnog natječaja za prijam u službu domara

Obavijest za kandidate Javnog natječaja za prijem u službu domara čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete propisane predmetnim natječajem i koji se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti su

Sukladno točki 6. Javnog natječaja za prijam u službu domara, KLASA: 112-02/17-01/01, URBROJ: 2138/01-03/1-17-2, od 7. veljače 2017. (objavljeno u „Narodnim novinama“, br. 13/17, od 10. veljače 2017.), objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

I.

Kandidati čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete propisane predmetnim natječajem i koji se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti su:

  1. DARKO SESSA
  2. NIKOLA BATISTIĆ
  3. ZLATKO PADOVAN
  4. MARIO ŠABJAN
  5. ANTE BAŽDARIĆ.

Obavijest možete pogledati OVDJE