Obavijest javnosti o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja “GZ Lokva”

Obavijest možete pročitati OVDJE.

Obavijest možete pročitati OVDJE.