Urbanistički plan uređenja „Polačišta“

O B A V I J E S T javnosti o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“

Na temelju članka 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članaka 3., 4. i 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), te Odluke o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“ na okoliš, KLASA:350-03/12-01/03, URBROJ: 2138/01-02-17-41, od 3. listopada  2017., gradonačelnik Grada Korčule objavljuje

O B A V I J E S T

javnosti o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene

utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“

I.

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi mišljenja i prijedloge u svezi navedenog postupka. Mišljenja i prijedlozi mogu se podnositi u roku od 30 dana od dana objave obavijesti na službenim stranicama Grada Korčule www.korcula.hr.

II.

Mišljenja i prijedlozi dostavljaju se na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula. Podnositeljima zahtjeva i prijedloga neće se dostavljati pisani odgovori.

III.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, svakim radnim danom ili na telefon 020/711-184.

                                                                                                        GRADONAČELNIK

                                  Andrija Fabris ing

Obavijest pročitajte na linku.