Obavijest o dodjeli poklon bonova Grada Korčule umirovljenicima

U povodu nastupajucih blagdana Grad Korčula će podjeliti poklon bonove umirovljenicima koji su se pravovremeno prijavili, a čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000,00 kn. Podjela bonova vršit će se u petak, 21. prosinca 2012. godine

.


Grad Korčula
dodjeljuje umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Grada božićni dar – poklon bon, i to:

  • bon u vrijednosti od 150,00 kn umirovljenicima s mirovinom do 1.500,00 kn
  • bon u vrijednosti od 1o0,00 kn umirovljenicima s mirovinom od 1.500,01 kn do 2.0o0,00 kn

Umirovljenici koji su se pravovremeno prijavili gradskom službama mogu uz predočenje osobne iskaznice preuzeti svoje bonove dana 21. prosinca 2012. godine (petak) u:

  • Gradskoj vijećnici Grada  Korčule – u vremenu  od 09,00 do 11,30 sati,
  • uredu MO Žrnovo – u vremenu  od 10,30 do 12,30 sati,
  • uredu MO Pupnat – u vremenu  od 09,00 do 10,00 sati.