Obavijest o isplati naknade štete oštećenim poljoprivrednim proizvođačima

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda za područje Grada Korčule obavještava poljoprivredne proizvođače koji su prijavili štetu i kojima je Povjerenstvo štetu potvrdilo da su im sredstva uplaćena na žiro račune poslovnih banaka koje su priložili tijekom postupka prijave

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Povjerenstvo za procjenu štete
od elementarnih nepogoda

O B A V I J E S T

Vlada Republike Hrvatske dodijelila je Gradu Korčuli 43.015,91 kn za štetu od elementarne nepogode – suše tijekom ljeta 2011. godine (3,68 % procijenjene štete).

U skladu s naputkom Ministarstva poljoprivrede Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih  nepogoda za područje Grada Korčule raspodijelilo je navedena sredstva poljoprivrednim proizvođačima koji su prijavili štetu.

Ovim se obavještavaju poljoprivredni proizvođači da su im sredstva uplaćena na žiro račune poslovnih banaka koje su priložili tijekom prijave štete.

Predsjednik Povjerenstva
Julio Marelić, dipl. iur.