Obavijest o izradi UPU “Poslovna lokacija Uvala Luka”

Grad Korčula obavještava potencijalno zainteresirane osobe da do 12. travnja 2013. godine mogu podnositi prijedloge za izradu izrada Urbanističkog plana uređenja "Poslovna lokacija uvala Luka".

…..

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
gradnju, komunalno gospodarstvo i promet

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poslovna lokacija uvala Luka“ KLASA: 350-03/12-01/02, URBROJ: 2138/01-01-13-40 od 18. ožujka 2013. godine, Grad Korčula – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet objavljuje

O B A V I J E S T
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
„POSLOVNA LOKACIJA UVALA LUKA“

I.

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poslovna lokacija uvala „Luka“ započinje izrada Urbanističkog plana uređenja „Poslovna lokacija uvala Luka“.

II.

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge za izradu Plana. Prijedlozi se mogu odnositi isključivo na obuhvat Plana. Prijedlozi se mogu podnositi do 12. travnja 2013. na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula.

Podnositeljima zahtjeva u ovoj fazi neće se dostavljati pismeni odgovori.

III.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, svakim radnim danom ili na telefon 020/711-184.

KLASA: 350-03/12-01/02
URBROJ: 2138/01-06/1-13-46
Korčula, 26. ožujka 2013.

……v.d. PROČELNICA
Mirjana Burica Žuvela, dipl. iur.