OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „POLAČIŠTA“

Na temelju članka 14. stavak (1) i članka 88. stavak (1) Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“ („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 5/18), Grad Korčula – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet objavljuje

O B A V I J E S T
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „POLAČIŠTA“

I.

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“ („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 5/18) započinje izrada Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“.

II.

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge za izradu Plana u roku od 30 kalendarskih dana od dana objave ove obavijesti u dnevnom tisku. Prijedlozi se mogu odnositi isključivo na obuhvat Plana. Prijedlozi se podnose na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula. Podnositeljima prijedloga u ovoj fazi neće se dostavljati pismeni odgovori.

III.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, svakim radnim danom od 8,00 do 11,00 sati ili na telefon 020/711-184.

 

                                                                                                           v.d. PROČELNIK
Ivan Blitvić, ing. građ.

 

Obavijest možete pročitati i na linku.