Obavijest o održavanju provjere za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove

Prethodna provjera znanja i sposobnosti za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove održat će se dana 14. travnja 2014. godine, u Velikoj vijećnici Grada Korčule.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD KORČULA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-03/14-01/01

URBROJ: 2138/01-04/1-14-15

Korčula, 4. travnja 2014.

Sukladno točki 9. oglasa za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove, KLASA: 112-03/14-01/01, URBROJ: 2138/01-04/1-14-2, od 18. ožujka 2014., objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

I.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane predmetnim Oglasom su:

1. MARIO SKELIN

2. MARIJA CEBALO BRČIĆ

3. IVANKA BOTICA

4. IVAN SALEČIĆ.

II.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana

14. travnja 2014. godine,

u Velikoj vijećnici Grada Korčule,

Korčula, Trg A. i S. Radića 1,

a/ Pisano testiranje održat će u 10.00 sati.

b/ Provjera praktičnog rada (poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u i provjera aktivnog znanja engleskog jezika) održat će se u 12.00 sati, ali samo s kandidatima koji na pisanom intervju ostvarene najmanje 50% ukupnog broja bodova.

c/ Intervju s kandidatima će se održati u 13.00 sati, ali samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i najmanje 50% ukupnog broja bodova na provjeri praktičnog rada.

III.

Ako kandidati ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na predmetni Oglas.

PREDSJEDNIK

P OVJERENSTVA ZA PROVEDBU

OGLASA

Srđan Mrše, dipl. iur.