Obavijest o održavanju provjere znanja i sposobnosti – Natječaj za prijam u službu vježbenika/ce

Sukladno točki 6. Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika/ce u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, KLASA: 112-06/18-01/01, URBROJ: 2138/01-06/1-1-2, od 26. ožujka 2018. (objavljen u „Narodnim novinama“, br. 32/18, od 6. travnja 2018.), objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

I.

Kandidati čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete propisane predmetnim natječajem i koji se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti su:

  1. IVAN RADOVANOVIĆ, 20275 Žrnovo, Žrnovo 204
  2. VLAHO STANIŠIĆ, 20274 Pupnat, Pupnat 48.

II.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana

7. svibnja 2018. godine,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule,
Korčula, Trg A. i S. Radića 1 (1. kat). 

a/ Pisano testiranje održat će se  u 10.00 sati.

b/ Intervju s kandidatima će se održati u 11.00 sati, ali samo sa kandidatom koji ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

III.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni natječaj.

 

                                                                                                    PREDSJEDNIK  POVJERENSTVA
Srđan Mrše, dipl. iur.

Obavijest možete pročitati i na linku.