Obavijest o održavanju provjere

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja sukladno točki 9. Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za računovodstvo. Provjera će se održati 09. svibnja 2014. godine u Velikoj vijećnici Grada Korčule.

Sukladno točki 9. Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za računovodstvo, KLASA: 112-02/14-01/03, URBROJ: 2138/01-04/1-14-1, od 4. travnja 2014., objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

I.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane predmetnim Natječajem:

1. IVAN BOTICA

2. BERNARDA TOMIĆ

3. MIRJANA LONČAR

4. MARINA MATULOVIĆ.

II.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana

9. svibnja 2014. godine,

u Velikoj vijećnici Grada Korčule,

Korčula, Trg A. i S. Radića 1.

a/ Pisano testiranje održat će u 11.00 sati.

b/ Provjera praktičnog rada (poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u) održat će se u 12.30 sati, ali samo s kandidatima koji na pisanom intervju ostvarene najmanje 50% ukupnog broja bodova.

c/ Intervju s kandidatima će se održati u 13.30 sati, ali samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i najmanje 50% ukupnog broja bodova na provjeri praktičnog rada.

III.

Ako kandidati ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na predmetni Natječaj.

PREDSJEDNIK

POVJERENSTVA ZA PROVEDBU

JAVNOG NATJEČAJA

Srđan Mrše, dipl. iur.

Tekst Obavijest možete preuzeti i ovdje.