Obavijest o održavanju tečaja “Palijativna skrb na otoku”

Liga protiv raka organizira tečaj palijativne skrbi u Centru za kulturu Grada Korčule 3. i 4. prosinca 2016. godine.
Liga protiv raka organizira tečaj palijativne skrbi na otoku koji će se održati u Korčuli, u Centru za kulturu Grada Korčule 3. i 4. prosinca 2016. godine, u trajanju šest školskih sati dnevno.
Tečaj je namijenjen liječnicima i sestrama, ljekarnicima, volonterima, njegovateljicama u domovima, socijalnim radnicima, redovnicima i svećenicima, koji po navedenoj definiciji Svjetske zdravstvene organizacije sudjeluju u njezi bolesnika i potiču društvenu solidarnost prema bolesniku i njegovoj obitelji.
Prijaviti se možete gđi. Antoniji Prišlić na mobilni telefon 098294731 i adresu e-pošte: ligaprotivraka.korcula@gmail.com ili  dr. Antu Komparku na mobilni telefon 098765719 i adresu e-pošte: ante.komparak@du.t-com.hr.

Tekst Obavijesti Lige protiv raka možete vidjeti ovdje:  Liga protiv raka.