Obavijest o provedbi izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule

Izbori će se održati dana 27. listopada 2019. godine, u vremenu od 7.00 do 19.00 sati.

KLASA: 013-03/19-01/08
URBROJ: 2138/01-02-19-9
Korčula, 25. rujna 2019.

O B A V I J E S T
o provedbi izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora
na području Grada Korčule

I.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Korčule od dana 23. rujna 2019. godine, KLASA: 013-03/19-08/, URBROJ: 2138/01-01-19-1, raspisani su (redovni) izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule.

Izbori će se održati dana 27. listopada 2019. godine, u vremenu od 7.00 do 19.00 sati.

II.

Temeljem članka 34. stavka 2. i 3. Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/14 i 8/13) dana 24. rujna 2019. godine imenovan je stalni sastav Izbornog povjerenstva.

III.

Sjedište Izbornog povjerenstva je u zgradi gradske uprave u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 1. kat.

IV.

Radno vrijeme Izbornog povjerenstva je u radne dane od 9-14 sati, te dana 9. listopada 2019., tj. posljednjeg dana za dostavljanje kandidacijskih lista od 9.00 do 14.00 i od 18.00 do 24.00 sata.

V.

Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova, obrasci te druge upute utvrđeni su Obvezatnim uputama, MS-1, MS-2, MS-3, MS-4 i MS-5, a ukoliko se ukaže potreba i drugim, koji se objavljuju na mrežnoj stranici Grada Korčula www.korcula.hr.

VI.

Svi utvrđeni obrasci za postupak kandidiranja i provedbu izbora biti će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Korčule www.korcula.hr link/lokalna samouprava/mjesna samouprava/izbori za GK i MO Grada Korčule/izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora-2019., gdje će se moći preuzeti, ili preuzeti u sjedištu Izbornog povjerenstva (Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu), osobno ili putem e-pošte [email protected].

VII.

U komunikaciji sa Izbornim povjerenstvom mogu se koristiti  telefoni: 020/711-143, 020/711-184 ili telefaks 020/711-706 ili e-pošta: [email protected]. ili [email protected].

 ZAMJENIK  PREDSJEDNIKA
Željko Dadić, dipl. iur.

   Obavijest možete preuzeti na poveznici.