Obavijest o sezonskom zapošljavanju đaka i studenata u Centru za kulturu

Korčula, 12. svibnja 2011. Centar za kulturu poziva đake i studente s područja Grada Korčule koji su zainteresirani za rad tijekom turističke sezone na poslovima dežurstava u kulama i galerijama, prodavanja karata na koncertima, i sl., da se do 22. svibnja 2011. god. prijave Centru za kulturu Korčula

Centar za kulturu Korčula će za ovu turističku sezonu zaposliti više osoba za obavljanje poslova vezanih za djelatnost Centra (dežurstva u kulama i galerijama, prodavanje karata na koncertima, i sl.), stoga se pozivaju zainteresirani đaci i studenti prijavljeni na području Grada Korčule da dostave pismene prijave Upravnom vijeću Centra za kulturu.

Rad će biti organiziran u smjenama prema potrebama i rasporedu ravnateljice Centra za kulturu Korčula.

Prijava treba sadržavati:

  • ime i prezime, adresu i broj telefona ili mobitela,
  • kopiju osobne iskaznice ili rodnoga lista,
  • dokaz o učeničkom ili studentskom statusu (potvrda od škole ili visokog učilišta).

Prijave mogu podnijeti kandidati stariji od 16 godina koji se služe barem jednim stranim jezikom i koji imaju osnovna znanja iz kulturne povijesti grada Korčule.

Prijave se podnose do 22. svibnja 2011. godine na adresu:

Centar za kulturu Korčula
Obala Korčulanskih brodograditelja bb
20260 Korčula

Upravno vijeće centra za kulturu Korčula