Obavijest kandidatima o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana 23. listopada 2019. godine, u velikoj vijećnici Grada Korčule, Korčula, Trg A. i S. Radića 1 (1. kat).

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Korčula, 16. listopada 2019.

Obavijest za prijam u službu komunalnog redara.

Obavijest za prijam u službu višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću, opće i administrativne poslove.

Obavijest za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i turizam.