Obavijest umirovljenicima o isplati umirovljeničkog dodatka

Isplata umirovljeničkog dodatka umirovljenicima s područja Grada Korčule provodit će se u poštanskim uredima, prema mjestu i adresi stanovanja, a uz predočenje osobne iskaznice od 28. studenog zaključno s danom 9. prosinca 2011. godine

.

.

Obavijest umirovljenicima

Temeljem Programa izrade i provedbe umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvenske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 10/2010), Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, isplaćuje

umirovljenički dodatak umirovljenicima
čija mjesečna mirovina ne prelazi 1.500,00 kn
(tisućupetstotinakuna).

Isplata umirovljenicima s područja Grada Korčuleprovodit će se u poštanskim uredima, prema mjestu i adresi stanovanja, a uz predočenje osobne iskaznice
od 28. studenog zaključno s danom 9. prosinca 2011. godine