Objava konačnih rezultata za izbor gradonačelnika

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika Grada Korčule održanog dana 22. ožujka 2015., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Korčule utvrdilo je i objavljuje :

IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA KORČULE

I. Od ukupno 5.207 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 3.077 birača, odnosno 59,09%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 3.077 birača, odnosno 59,09%. Važećih listića bilo je 2.992, odnosno 97,24%. Nevažećih je bilo 85 listića, odnosno 2,76%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: ANDRIJA FABRIS                                                                            1.516 glasova  49,27%

Zamjenik kandidata: MARKO SKOKANDIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

2. Kandidat: FRANC STENEK                                                                              1.476 glasova  47,97%

Zamjenik kandidata: LOVRO KRSTULOVIĆ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

III. Na temelju članka 97. st. 1. Zakona,

za gradonačelnika Grada Korčule izabran je
ANDRIJA FABRIS

a za zamjenika gradonačelnika izabran je
MARKO SKOKANDIĆ

PREDSJEDNICA

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KORČULE

Marija Andreis