Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene parkiranja u (javnoj) garaži i parkiralištu na terasi garaže

Gradonačelnik Grada Korčule je dana 18. rujna 2017. donio odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene parkiranja u (javnoj) garaži i parkiralištu na terasi garaže.

Na temelju članka 5. Odluke o upravljanju garažom i parkiralištem na terasi iznad garaže u svrhu organiziranja javnog parkiranja („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 5/14) i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Korčule dana 18. rujna 2017. donio je odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene parkiranja u (javnoj) garaži i parkiralištu na terasi garaže.

Odluku gradonačelnika možete pogledati OVDJE.