Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Lokva“

Gradonačelnik je dana 29. ožujka 2017. donio Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Lokva“.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), članka 127. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13 i 4/13 – pročišćeni tekst i 5/14),  te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Gradonačelnik donosi odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja “Gospodarska zona Lokva”.

Odluku gradonačelnika možete pogledati OVDJE