Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi_2012

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12), članka 48. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko …

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12), članka 48. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 24. listopada 2012. godine donijelo

O D L U K U
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

  • Kompletan tekst Odluke možete pogledati ovdje (.pdf)