Odluka o davanju i korištenju prijenosnog računala, odnosno tableta, vijećnicima Gradskog vijeća, dužnosnicima Grada Korčule te službenicima upravnih tijela Grada Korčule

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 4. te članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 29. studenog 2018. godine donio je 

O D L U K U
o davanju i korištenju prijenosnog računala, odnosno tableta, vijećnicima Gradskog
vijeća, dužnosnicima Grada Korčule te službenicima upravnih tijela Grada Korčule

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.