Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Korčule (2011)

Na temelju članka 11. Zakona o otpadu («Narodne novine», br. 178/04, 111/06 i 60/08) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 4. listopada 2011. godine donijelo O D …

Na temelju članka 11. Zakona o otpadu («Narodne novine», br. 178/04, 111/06 i 60/08) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 4. listopada 2011. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Korčule