Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), članka 49. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13 – pročišćeni tekst) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni …

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), članka 49. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13 – pročišćeni tekst) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2014. godine donijelo

.

O D  L U K U

o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu

Tekst Odluke možete preuzeti ovdje.