Odluka o izmjenama Odluke o privremenom organiziranju naplate parkiranja u garaži

Na temelju članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) a u svezi s točkom 2. Zaključka Gradskog vijeća, KLASA: 021-05/09-03/33, URBROJ: 2138/01-1-09-1, od 4. prosinca 2009. godine, Gradonačelnik Grada Korčule dana 3. listopada 2013. godine …

Na temelju članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) a u svezi s točkom 2. Zaključka Gradskog vijeća, KLASA: 021-05/09-03/33, URBROJ: 2138/01-1-09-1, od 4. prosinca 2009. godine, Gradonačelnik Grada Korčule dana 3. listopada 2013. godine donio je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o privremenom organiziranju naplate parkiranja u garaži

Tekst Odluke pogledajte ovdje