Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule_2012

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i …

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je, na prijedlog Gradonačelnika, na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine donijelo

O D L U K U
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Korčule

  • Kompletan tekst Odluke možete pogledati ovdje (.pdf)