Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja “Poslovna lokacija uvala Luka”_2012

Na temelju ĉlanka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09.) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. …

Na temelju ĉlanka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09.) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 15. sjednici održanoj dana 11. rujna 2012. godine donijelo

O D L U K U
o izradi Detaljnog plana uređenja “Poslovna lokacija uvala Luka”

  • Kompletan tekst Odluke možete pogledati ovdje (.pdf)
  • Grafički prokaz područja obuhvata DPU “Poslovna lokacija uvala Luka” možete pogledati ovdje (.pdf)