Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja “Ekonomija”

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenja („Narodne novine“, broj 153/13), članka 47. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18.) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) i Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja „Ekonomija“, KLASA: 350-01/18-01/04, URBROJ: 2138/01-02-18-24, od 11. rujna 2018., Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 23. listopada 2018. godine donijelo

O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja “Ekonomija”

Cjeloviti tekst Odluke možete pročitati na poveznici.

Grafički prilog Urbanističkom planu uređenja “Ekonomija”

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.