Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Dominče”_2012

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09.) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. …

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09.) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2012. godine donijelo

O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Dominče“

I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone „Dominče“ u Korčuli (dalje u tekstu: Plan).

(2)  Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Korčule (dalje u tekstu: Nositelj).

(3) Koordinator izrade Plana ispred Nositelja je Ivan Blitvić, ing. građ., voditelj Odsjeka za gospodarenje prostorom, gospodarstvo i društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule.

  • Kompletan tekst Zaključka možete pogledati ovdje (.pdf)