Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2013. godinu

Na temelju ĉlanka 14. Zakona o proraĉunu („Narodne novine“, broj 87/08), ĉlanka 49. toĉke 7. Statuta Grada Korĉula („Službeni glasnik Grada Korĉule“, broj 6/09) te ĉlanka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korĉule („Službeni glasnik Grada Korĉule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korĉule je …

Na temelju ĉlanka 14. Zakona o proraĉunu („Narodne novine“, broj 87/08), ĉlanka 49. toĉke 7. Statuta Grada Korĉula („Službeni glasnik Grada Korĉule“, broj 6/09) te ĉlanka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korĉule („Službeni glasnik Grada Korĉule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korĉule je na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine donijelo

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2013. godinu

  • Kompletan tekst Odluke možete pogledati ovdje (.pdf)