Odluka o komunalnim djelatnostima (2012)

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11), članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog …

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11), članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2012. godine donijelo

O D L U K U
o komunalnim djelatnostima

  • Kompletan tekst Odluke pogledajte ovdje (.pdf)