Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule

Na temelju  članka 56. i članka 57. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 82/13), članka 18. stavka 1. podstavka 12. i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te …

Na temelju  članka 56. i članka 57. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 82/13), članka 18. stavka 1. podstavka 12. i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2015. godine donijelo

O D L U K U

o obavljanju autotaksi prijevoza

na području Grada Korčule

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju mjerila za određivanje broja autotaksi prijevoznika i vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza sa i na području Grada Korčule (u nastavku teksta: Grad), autotaksi vozila, autotaksi stajališta i način njihova korištenja te cijene usluga autotaksi prijevoza.

Članak 2.

Autotaksi prijevoz obavlja se sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, propisima donesenim na temelju zakona i ovom Odlukom.

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju slijedeće značenje:

  1. autotaksi prijevoz je djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili skupina putnika uzimaju na jednom mjestu,
  2. autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza,
  3. vozač autotaksi vozila je osoba koja ovlašteno upravlja autotaksi vozilom,
  4. autotaksi vozilo je osobni automobil namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, a ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te ovom Odlukom,
  5. dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza je akt na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada.

Cijeli tekst odluke možete vidjeti OVDJE.