Odluka o određivanju parkirališnih mjesta u određenim zonama u gradu Korčuli

Na temelju članka 17. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), …

Na temelju članka 17. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 17. travnja 2014. godine donio je

O D L U K U

o određivanju parkirališnih mjesta u određenim zonama

u gradu Korčuli

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak korištenja određenih parkirališnih mjesta  u određenim zonama od strane stanara u određenim zonama u gradu Korčuli.

Iznimno, korištenje parkirališnog mjesta može se odobriti poduzetniku, kao državnim tijelima i drugim pravnim osobama od javnog interesa.

Iznimno, osobama iz stavka 2., ako je potrebno, može se  osigurati parkirališno mjesto s klapnom, u tom slučaju će se s tom osobom sklopiti posebni ugovor o zakupu parkirališnog mjesta.

Tekst Odluke možete pogledati ovdje.