Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenom organiziranju naplate parkiranja u garaži

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 22. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 28. studenog 2013. godine donio je O D L U K U prestanku važenja Odluke …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 22. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 28. studenog 2013. godine donio je

O D L U K U

prestanku važenja Odluke o privremenom organiziranju naplate parkiranja u garaži

Članak 1.

Prestaje važiti Odluka o privremenom organiziranju naplate parkiranja u garaži („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 8/13, 9/13, 10/13 i 11/13).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 30. studenog 2013. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 211-01/13-03/01

URBROJ: 2138/01-02-13-5

Korčula, 28. studenog 2013.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.