Odluka o priključenju na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu) na području Grada Korčule

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule …

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 18. veljače 2016. godine donijelo

O D L U K A

o priključenju na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu)

na području Grada Korčule

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

–       postupak i uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina na sustav javne vodoopskrbe

(vodoopskrbnu mrežu),

–       obveza priključenja,

–       rokovi za priključenje.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovoj Odluci imaju značenje određeno Zakonom o vodama (NN, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).

Članak 3.

Isporučitelj usluge javne vodoopskrbe na području Grada Korčule je trgovačko društvo NPKLM vodovod d.o.o., Korčula, Put Svetog Luke 1 (u daljnjem tekstu: isporučitelj).

Cijeli tekst Odluke možete vidjeti OVDJE.