Odluka o upravljanju garažom i parkirališta na terasi iznad garaže u svrhu organiziranja javnog parkiranja

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 4. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) a u svezi s točkom 2. Zaključka Gradskog vijeća, KLASA: 021-05/09-03/33, URBROJ: 2138/01-1-09-1, od 4. prosinca 2009. godine, Gradonačelnik …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 4. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) a u svezi s točkom 2. Zaključka Gradskog vijeća, KLASA: 021-05/09-03/33, URBROJ: 2138/01-1-09-1, od 4. prosinca 2009. godine, Gradonačelnik Grada Korčule dana 10. srpnja 2014. godine donio je

O D L U K U

o upravljanju garažom i parkirališta na terasi iznad garaže u svrhu organiziranja javnog parkiranja

Članak 1.

Ovom se Odlukom daje KTD-u „Hober“ d.o.o. (u nastavku teksta: Hober) na upravljanje (javna) garaža i parkiralište na terasi koji se nalaze u poslovnom prostoru izgrađenom na predjelu „Potok“ u Korčuli, na čest. zem. 339/1 k.o. Korčula, u svrhu organiziranja javnog  parkiranja, kako u garaži tako i na terasi.

Članak 2.

Garaža i terasa daju se na upravljanje na neodređeno vrijeme, tj. dok Grad Korčula ne odluči drukčije.

Cijeli tekst Odluke možete vidjeti ovdje.