Odluka o utvrđivanju cijene parkiranja u (javnoj) garaži i parkiralištu na terasi iznad garaže

Na temelju članka 5. Odluke o upravljanju garažom i parkiralištem na terasi iznad garaže u svrhu organiziranja javnog parkiranja i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 3/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 11. srpnja 2014. donio …

Na temelju članka 5. Odluke o upravljanju garažom i parkiralištem na terasi iznad garaže u svrhu organiziranja javnog parkiranja i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 3/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 11. srpnja 2014. donio je

O D L U K U

o utvrđivanju cijene parkiranja u (javnoj) garaži i parkiralištu na terasi iznad garaže

Članak 1.

Utvrđuju se cijene parkiranja u (javnoj) garaži:

– po satu – 5,00 kn,

– dnevna karta (preko 10 sati) – 50,00 kn,

– tromjesečna karta za fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište/boravište odnosno sjedište na

području Grada Korčule – 300,00 kn,

– mjesečna karta za fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište/boravište odnosno sjedište van

područja Grada Korčula – 250,00 kn,

– godišnja karta za fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalištem odnosno sjedište na području

Grada Korčule – 960,00 kn,

– godišnja karta za ostale fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište/boravište odnosno sjedište

van područja Grada Korčula – 1.500,00 kn.

Članak 2.

Utvrđuje se cijena parkiranja na terasi garaže:

– prva dva sata su besplatna,

– po svakom idućem satu 5,00 kn,

– dnevna karta 50,00 kn (preko 10 sati).

Cijeli tekst Odluke možete vidjeti ovdje.