Odluka o utvrđivanju plaća zaposlenicima ustanova u vlasništvu Grada Korčule

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 13. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 14. svibnja 2015. godine donio je O D L U K U o utvrđivanju …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 13. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 14. svibnja 2015. godine donio je

O D L U K U
o utvrđivanju plaća zaposlenicima
ustanova u vlasništvu Grada Korčule

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način utvrđivanja plaća zaposlenicima ustanova u vlasništvu Grada Korčule, i to: Gradskog muzeja , Gradske knjižnice „Ivan Vidali“, Centra za kulturu Korčula i Ustanove „Športski objekti Korčula“.

Ova Odluka se ne primjenjuje na Dječji vrtić Korčula jer je pitanje plaća uređeno zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Cijeli tekst Odluke možete vidjeti OVDJE.