Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

KLASA: 406-09/18-01/02
URBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 22. siječnja 2019.

Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18),  članka 47. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2019. godine donijelo

O D L U K U
o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.