Odluka o uvođenju zabrane zaustavljanja i/ili parkiranja u gradu Korčuli

Na temelju članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni test), a u svezi s člankom 20. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 7. kolovoza 2013. godine donio je

O D L U K U

o uvođenju zabrane zaustavljanja i/ili parkiranja u gradu Korčuli

Članak 1.

Uvodi se zabrana zaustavljanja i/ili parkiranja vozila u Put sv. Luke u Korčuli, osim u dijelu označenih parkirališnih mjesta, što će se obilježiti odgovarajućim prometnim znakom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 340-01/13-01/25

URBROJ: 2138/01-02-13-1

Korčula, 7. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.