Odluka o visini paušalnog poreza

KLASA: 410-01/19-01/01
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 22. siječnja 2019.

Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 106/18 i 106/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“, broj 1/19), članka  47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2019. godine donijelo

O D L U K U
o visini paušalnog poreza

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.