ODOBRENA SREDSTVA ZA UREĐENJE DOMA KULTURE U KORČULI!

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je odobrilo za financiranje projekt “Druga faza obnove Doma kulture” kojeg su agencija KORA i Grad Korčula prijavili na natječaj iz Programa razvoja otoka 2017.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je odobrilo za financiranje projekt “Druga faza obnove Doma kulture” kojeg su agencija KORA i Grad Korčula prijavili na natječaj iz Programa razvoja otoka 2017.

Ukupna vrijednost projekta je 1.748.142,76 HRK, a MRRFEU će ga sufinancirati sa 850.000,00 HRK. Projekt se odnosi na grube građevinske radove tj. radove demontaže i rušenja te zidarske, betonske i zemljane radove.

Predviđena je izgradnja tri višenamjenska prostora te postavljanje lifta kako bi se omogućio pristup slabo pokretnim i nepokretnim osobama te majkama s malom djecom u kolicima.

Zgrada „Liburna“ u posljednjih 70 godina, od kada je izgrađena kao Dom kulture, odigrala je značajnu ulogu u društvenom životu Grada Korčule u kojoj su se održavali maturalni plesovi, maškare, svečani plesovi, koncerti, izložbe i drugi društveni događaji. U zgradi Doma kulture trenutno se nalazi Gradska knjižnica Ivan Vidali i Centar za kulturu Korčula u sklopu kojeg je kongresna kino dvorana raspoloživog kapaciteta 400 osoba. Međutim veći dio zgrade već je desetak godina u derutnom stanju i van funkcije. Realizacijom ovog projekta, grad Korčula će napokon dobiti prostore za društvena zbivanja kakvog zaslužuje.

Odluku o odabiru projekata možete vidjeti OVDJE. 

“Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.”